Sådan bliver du medlem

Medlemskab og kontingent:

Hvis du vil ønsker medlemsskab skal du sende en mail med dit navn, adresse og fødselsår til kasserer.sks@gmail.com. Oplys også hvilket medlemsskab du ønsker. Se mere herunder

 

Aktivt enkeltmedlemskab:                                                                   

Dækker 1 person

Navn oplyses ved betaling.                                                                                                Kr. 550,-                       

 

Ekstra aktiv plus medlemskab:

Kan tegnes for hver ekstra person i husstanden der er aktiv,

Ægtefælle eller børn, navn oplyses ved betaling                                                           Kr. 120,-             

Passivt medlemskab:                                                                                                             

Dækker 1 person, navn oplyses ved betaling                                                                 Kr. 350,-                                    

Betaling:

På vedlagte girokort eller via netbank på konto: 9731 5729998 - Danske Bank.

 

Aktiv og passivt medlemsgrupperne modtager 4 eksemplarer af medlemsbladet ’Køresporten’ årligt.

Aktive medlemmer er valgbare i vores selskab, har stemmeret på generalforsamlingen og må deltage i alle aktiviteter, herunder også landsstævner, mesterskaber og internationale stævner.

Passive medlemmer er valgbare, har stemmeret, må deltage i aktiviteter i selskabet, men ikke landsstævner, mesterskaber og internationale stævner.

 

 

Husk venligst at melde evt. adresse, tlf. eller mailadresseændringer kasserer.sks@gmail.com