Resultat - stævne i traditionel kørsel 19. juni 2022

Slesvigske Køreselskab indbyder til "Traditionel Kørsel" i Møgeltønder

19-06-2022 afholdes der stævne i Traditionel kørsel

Stævnet begynder med præsentation af ekvipagerne foran Schackenborg Slot kl. 10.00. Efterfølgende kørsel ad ca. 14 km rute i nærområdet.
Sidste programpunkt er kørsel på bane ( conekørsel / forhindringsbane). Enkelte køretest vil også forekomme. Stævnet følger Dansk Køre Forbunds proportioner / regler for Traditionel Kørsel, som det fremgår af organisationens hjemmeside.
Deltage kan medlemmer af danske køreselskaber og, mod betalning for korttidsmedlemskab, kan ikke-medlemmer og udenlandske kuske ligeledes deltage.
Alle deltagere skal have gyldig ansvarsforsikring, idet arrangøren kun pådrager sig det ansvar, der påhviler en arrangør ( nemlig ansvar for hjælpere, publikum og ting i" ikke-ekvipage-relaterede situationer".)
Der indbydes til deltagelse i fællesspisning lørdag d. 18.6 kl 19.00. De deltagende kuske vil modtage yderligere informationer om stævnet.
Tilmelding sker ved udfyldelse og indsendelse af skema, som findes på Dansk Køre Forbund hjemmeside under Traditionel Kørsel.
Deltagerafgift : 250 kr /33 Euro. Korttidsmedlemskab 50 kr / 7 Euro. Fællesspisning 150 kr / 20 Euro, person. Alt betales inden en dato, som senere meddeles, og således ikke samtidig med tilmeldingen.
Stævnet gennemføres ved 10 eller flere tilmeldte ekvipager, og under forudsætning af positiv tilbagemelding fra myndighederne angående benyttelse af offentlige arealer. Ansøgning derom er indsendt. Tilmelding sendes til : hcholm@spray.se

Kontaktperson Hans Holm på 91624967

 

Traditionel kørsel

Formålet med Traditionel Kørsel er at bevare den klassiske kørestil med originale vogne og vogntyper.
Ved stævner for Traditionel Kørsel lægges især vægt på ekvipagens helhed såvel som detaljer samt kuskens kørestil og håndtering af hestene. Sikkerhed samt hestenes tilstand indgår også i bedømmelsen.
Traditionel Kørsel består af i hovedtrækkene af 2-3 discipliner, som vil fremgå af proportionerne for det enkelte stævne.
- Den første disciplin er en præsentation, hvor ekvipagen bliver bedømt af en eller flere dommere.
- Anden disciplin er en rute på ca. 12-17 km som køres på tid, og hvor der tages hensyn til vogntype, samt til om man tilmelder pony, hest eller tung hest, 1-spænder, 2-spand, 4-spand eller tandem. Andre forspændinger er ligeledes velkomne.
I forbindelse med ruten - turen i naturen - skal man igennem 5-7 præcisionstests, hvor tiden indregnes i tiden for ruten.
- Den tredie disciplin er en keglekørsel, og er valgfri for stævneledelsen, men ikke for deltageren, såfremt ledelsen har valgt at afholde keglekørsel med mindre andet fremgår af proportionerne for stævnet. Man vil blive tildelt strafpoint for ikke at prøve da man deltager på lige fod med andre kuske i klassen. Dispensation og kørsel uden for konkurrence kan aftales med overdommeren. Banen svarer til de keglebaner man kører ved almindelige stævner, dog færre porte og der skal være plads til lange og store vogne.

Info til traditionel kørsel

På dansk køreforbunds hjemmeside www.danskkoereforbund.dk /køresport/traditionel kørsel, finder du det fælles nationale regelsæt samt tilmeldingsskema til traditionel kørsel.

På facebooksiden "Danske gruppe for Traditionel Kørsel" kan du få mange nyttige tips og værdifuld info samt følge med i, hvad der rører sig indenfor sporten.