Sådan bliver du medlem

Medlemskab og kontingent:
Aktivt enkeltmedlemskab:
Dækker 1 person
Navn oplyses ved betaling. Kr. 550,-
Ekstra aktiv plus medlemskab:
Kan tegnes for hver ekstra person i husstanden der er aktiv,
Ægtefælle eller børn, navn oplyses ved betaling Kr. 120,-

Passivt medlemskab:
Dækker 1 person, navn oplyses ved betaling Kr. 350,-

Betaling:
Via netbank på konto: 9731 5729998 - Danske Bank.
Aktiv og passivt medlemsgrupperne modtager 4 eksemplarer af medlemsbladet
’Køresporten’ årligt.
Aktive medlemmer er valgbare i vores selskab, har stemmeret på generalforsamlingen
og må deltage i alle aktiviteter, herunder også landsstævner, mesterskaber og
internationale stævner.
Passive medlemmer er valgbare, har stemmeret, må deltage i aktiviteter i selskabet,
men ikke landsstævner, mesterskaber og internationale stævner.
For at sikre dit forsatte medlemskab og at du stadig modtager bladet ’Køresporten’,
bedes kontingentet være indbetalt senest d. 31.01.2023.
Der sendes ikke betalingspåmindelser ud og bladet afbestilles.
Husk venligst at melde evt. adresse, tlf. eller mail ændringer kasserer.sks@gmail.com

Del siden